Olivia!

Hvad har du brug for hjælp til?

Team Olivia er en personlig omsorgsvirksomhed, der bl.a. tilbyder personlig hjælp, omsorg, skole- og dagtilbud samt bo- og opholdssteder. Vi ønsker at være tæt på vores kunder med mere end 200 lokale kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Vi har omkring 13.000 dedikerede medarbejdere, der hver dag er med til at gøre en forskel for et andet menneske.

Vi er den store virksomheds tryghed med den lille virksomheds nærhed.

Få mere at vide om os, og hvad vi kan hjælpe med

Lær os at kende

Lær os bedre at kende ved at møde nogle af vores borgere og medarbejdere i filmene nedenfor.

Filter

Jacob

Koordinator og underviser på autoværkstedet, Erhvervsskolen Søbæk

  • Skole- og dagbehandling

Jeg brænder for at gøre en positiv forskel for vores unge mennesker og vores cykelprojekt.

Erhvervsskolen Søbæk

På Erhvervsskolen Søbæk kombinerer vi boglig og praktisk undervisning og der undervises i begrænset fagrække jf. folkeskoleloven §33,4. Der er mulighed for at færdiggøre grundskolen, gennemføre en STU eller være i en §103/§104 foranstaltning.

Behandlingen er centreret om en kognitiv og en mentaliserende til - og tankegang, hvor eleven selv skal lære at italesætte egne behov, mål og ønsker. Eleven skal lære at udtænke alternative handle- og tankemønstre, der ikke er baseret på deres umiddelbare og måske ukonstruktive følelsesmæssige tilstand. Vi arbejder for, at eleven i stedet bliver i stand til at udforme fremtidige handlestrategier ud fra egen personlighed og selvforståelse. Vi tror på kloge hænder og gode hoveder. Vi tror på, at vi er forskellige vi er gode til noget forskelligt, samt at alle er gode til noget.

Hver morgen starter dagen med, at alle ansatte hilser på alle elever. Dette for at give den enkelte elev en god start på dagen, men også for at hjælpe den enkelte elev med at ”bryde” kontakten og dermed også lysten til at ville henvende sig til flere af afdelingens ansatte. Desuden fungerer denne morgenhilsen også som bølgebryder i fht. at vurdere den enkeltes elevs arousal-niveau. Efterfølgende er der fælles morgenbriefing, dialog og rammesætning af dagen. Her nævnes evt. akutte ændringer som f.eks. sygdom og hvad dagens plan så er, men det består også af fremadrettet information eller ændringer, der kan have betydning eller relevans for den enkelte elev – f.eks.: ”på mandag får vi besøg af… Derefter sættes dagen i gang og eleverne går i gang med deres individuelle skemaer.

Bo- og opholdssteder

  • Bo- og opholdssteder

Vi er den store virksomheds tryghed med den lille virksomheds nærhed.

Handicaphjælp

Vil du vide mere om handicaphjælp?

Vi har arbejdet med handicaphjælp siden 2002. Det betyder, at vi har rigtig mange års erfaring i at drive hjælpe- og støtteordninger og vi har et kæmpe know-how til at sikre den bedst mulige løsning. Vi har bl.a. ekspertise inden for respiratoriske ordninger, ledsagerordninger, pædagogiske ordninger, børneordninger samt hele BPA-området.

Kontakt os
Olivia Danmark
Focus People
Virksomheder inden for handicaphjælp
Skole- og dagbehandling

Vil du vide mere om skole- og dagbehandling?

Hos Behandlingsstederne Søbæk skræddersyer vi tilbud, der tilgodeser den enkelte elevs individuelle behov. Vi har derfor fem forskellige skoletilbud.

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres specielle pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække, men under behørigt hensyntagen til deres særlige behov. Behandling og undervisning går hånd i hånd, da Søbæks skole- og dagbehandling er en helhedsorienteret indsats med fokus på den enkelte og dennes behov.

Kontakt os
Virksomheder inden for skole- og dagbehandling samt bo- og opholdssteder

Vi er den store virksomheds tryghed med den lille virksomheds nærhed.

Vi er den store virksomheds tryghed med den lille virksomheds nærhed.

Bo- og opholdssteder

Vil du vide mere om bo- og opholdssteder?

Behandlingsstederne Søbæk har otte bo- og opholdssteder i Nordvestsjælland. Vi har en bred vifte af forskelligartede tilbud, der muliggør den rette placering og individuelle tilgang med afsæt i borgerens aktuelle udfordringer, vanskeligheder og diagnoser.

Således forsøger vi at tilgodese de unge og børn, der skal bo sammen, og i anbringelsen skabe tryghed via omsorg og relationer, samtidig med at vi tilrettelægger det faglige pædagogiske arbejde omkring de udfordringer og evt. diagnoser borgerne har.

Kontakt os
Virksomheder inden for skole- og dagbehandling samt bo- og opholdssteder

Kreativ pause - skab dig i form

Den igangværende pandemi fortsætter med at have stor indflydelse på vores liv og samfundet som helhed. Vi leder hele tiden efter måder at få det bedre på, og en måde, der er indlysende for næsten alle, er fysisk aktivitet. Kreativitet er derimod ikke lige så indlysende for alle, selv om det ifølge forskning også får os til at have det bedre psykisk.

I 2020/2021 gennemførte Team Olivia initiativet Kreativ Pause, og det viste sig, at 93 procent havde det bedre efter at have deltaget.

Alle interesserede fik mulighed for at deltage i vores initiativ og skabe et værk ud fra temaet "Håbefuldhed". Deltageren kunne selv vælge udtryksform, og det var kun fantasien, der satte grænser. Det kunne f.eks. være at male, skrive, fotografere, væve eller snedkerere. Deltageren fotograferede eller filmede sit værk og uploadede det her på hjemmesiden.

Alle værker blev bedømt af en navnkundig skandinavisk jury:

Mårten Castenfors, chef for Liljevalchs kunsthal og juryformand, kunstnerne Ernst Billgren, Bea Szenfeld, Unni Askeland og redaktør Lise Vandborg. De udvalgte gik også videre til at blive udstillet på Liljevalchs kunsthal den 1. september.

Dette er en satsning, som forhåbentlig har inspireret til kreativitet og øget velbefindendet i en tid, hvor vi har allermest brug for det.

Kreativ Pause Danmark
Kreativ Pause Sverige
Kreativ Pause Norge

Vi er den store virksomheds tryghed med den lille virksomheds nærhed.

Om Team Olivia

Team Olivia er en personlig omsorgsvirksomhed, der bl.a. tilbyder personlig hjælp, omsorg, skole- og dagtilbud samt bo- og opholdssteder. Vi ønsker at være tæt på vores kunder med mere end 200 lokale kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

Vi har omkring 13.000 dedikerede medarbejdere, der hver dag er med til at gøre en forskel for et andet menneske.

Om Team Olivia

Vi er den store virksomheds tryghed med den lille virksomheds nærhed.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Her kan du vælge forretningsområde og udfylde dine oplysninger, så vender vi tilbage til dig, så snart vi kan.Ring til os

Her finder du de direkte telefonnumre til vores forskellige virksomheder

Olivia Danmark
88 88 71 71
Focus People
22 33 31 12
Behandlingsstederne Søbæk
59 24 83 00